Woonwagenbewoners voeren actie bij leegstaand woonwagenkampje aan de Voorterstraat in (Bleijerheide) Kerkrade

Netje Snijders en haar kinderen, van origine woonwagenbewoners, vechten al jaren voor het behoud en uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in Brunssum en zijn zeer verontwaardigd.

Door Redactie
4 Min leestijd

KEKRADE – Woonwagenbewoners uit Brunssum hebben woensdagmiddag krachtig geprotesteerd aan de Voorterstraat in de wijk Bleijerheide in Kerkrade. Ze zijn boos over de voorgenomen verwijdering van een woonwagenplek. De huidige woonwagenlocatie zal worden opgeheven en omgevormd tot een openbaar park.

Netje Snijders en haar kinderen, van origine woonwagenbewoners, vechten al jaren voor het behoud en uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in Brunssum en zijn zeer verontwaardigd.

Uitsterfbeleid

Ze wijst erop dat in veel gemeenten geen nieuwe standplaatsen meer worden gecreëerd voor woonwagenbewoners. Netje is van mening dat Kerkrade nog steeds een uitsterfbeleid hanteert, wat volgens de wet verboden is. Ze maakt zich grote zorgen over de toekomst, omdat ze vreest dat haar kinderen straks niet meer op het kamp kunnen wonen.

Netje Snijders en haar kinderen, van origine woonwagenbewoners, vechten al jaren voor het behoud en uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in Brunssum en zijn zeer verontwaardigd.

De gemeente Kerkrade heeft gereageerd op de kwestie van het verwijderen van de standplaats aan de Voorterstraat. Ze stellen dat deze standplaats op een andere locatie zal worden gerealiseerd. Volgens hen is er dus sprake van vervanging van de standplaats en niet van opheffing. De exacte locatie van de nieuwe standplaats is echter nog niet bekend. Deze zal worden meegenomen in een lopend onderzoek naar de overdracht van woonwagens en standplaatsen aan woningcorporaties.

Op donderdagochtend heeft de advocaat Selçuk Ikiz, advocaat te Maastricht, van de woonwagenbewoners gereageerd en aangekondigd dat hij zijn cliënten adviseert om de betoging voorlopig stop te zetten om verdere escalatie te voorkomen. Hij zal de rechter donderdag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, zodat de betoging gedurende 6 maanden kan worden voortgezet zoals zijn cliënten dat wensen en er ook een caravan op het terrein geplaatst kan worden.

Reactie gemeente Kerkrade:

Het college heeft onlangs besloten om de woonwagen aan de Voorterstraat in Bleijerheide te verwijderen. De woonwagen is al meer dan een jaar onbewoond. Om verdere verloedering te voorkomen wordt deze woonwagen, met instemming van de vorige bewoner, verwijderd.

Op de locatie is door de gemeente asbest aangetroffen. Daarom heeft de gemeente de woonwagen en bijbehorend sanitair gebouw met hekwerken afgesloten.

In het woonwagenbeleid is geregeld dat als een bewoner of huurder vertrekt of overlijdt, bloedverwanten tot 3e graad de woonwagen (als deze in eigendom is van de gemeente) en standplaats over kunnen nemen. En hier dus een nieuwe overeenkomst met de gemeente over afsluiten. Op deze locatie was dit niet aan de orde.

In het besluit dat het College heeft genomen ten aanzien van het weghalen van de standplaats aan de Voorterstraat, is opgenomen dat deze standplaats op een andere plek wordt gerealiseerd. Dus is er sprake van vervanging van een standplaats en niet het opheffen van een standplaats. De exacte locatie van de nieuwe standplaats is nog niet bekend, die wordt meegenomen in het onderzoek dat loopt naar overdracht van woonwagens en standplaatsen naar de woningcorporaties.

Deel dit bericht