Tag: schoolvakantie

Traditie van voertuigeninzegening markeert het begin van de schoolvakantie in Kerkrade-West

Deze inzegening heeft een bijzondere betekenis, want het is nauw verbonden met…

Redactie Redactie