Koninklijke onderscheidingen voor zeven Brunssumers

Vijf gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, twee gedecoreerden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Door Redactie
7 Min leestijd
Foto: Gemeente Brunssum

BRUNSSUM – Bij gelegenheid van Koningsdag 2023 ontvingen zeven inwoners van Brunssum op woensdag 26 april 2023 een Koninklijke onderscheiding. Vijf gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, twee gedecoreerden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lintjesregen 2023

De volgende personen (in alfabetische volgorde) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
I.J.H. (Ivo) Boekhorst (54 jaar)

De heer Boekhorst is sinds 2008 lid van Lijst Borger. In 2022 werd hij voorzitter van deze politieke partij. In 2012 werd hij lid van het Wijkteam Brunssum-Zuid (nu Buurtnetwerk Zuid) en in 2013 voorzitter. Hij wordt omschreven als de ‘kartrekker’, de man met de ideeën die anderen stimuleert en zelf ook aanpakt. Daarnaast is Ivo Boekhorst, sinds 2015, lid van het Oranjecomité Langeberg, en als zodanig betrokken bij de organisatie van kinderactiviteiten voor Koningsdag in de wijk.

C.G.A. (Kees) Brekelmans (88 jaar)

De heer Brekelmans was betrokken bij diverse initiatieven om Heerlen als winkelstad te promoten. Van 1959 tot 1987 was hij penningmeester en voorzitter, eerst van de Winkeliersvereniging Oranje Nassaustraat Heerlen (tot 1967) en daarna van de Stichting Promenade Promotion. Van 1964 tot 1969 was hij bestuurslid bij de Zuidlimburgse Rij- en Jachtvereniging en van 1965 tot 1975 lid van de Raad van Elf van de Heerlense carnavalsvereniging De Winkbülle. Van 1990 tot 2000 was hij men-instructeur, secretaris en voorzitter van de Gaudemus Equis Paardenmen-club. Van 2004 tot 2014 was hij baancommandant bij Schietvereniging De Bosduif (kleiduif-schieten). In 2005 werd hij voorzitter van Gemengd Koor Musica Vincit, een functie die tot hij tot 2021 bekleedde. Momenteel is hij muziekarchivaris van deze vereniging.

J.J.M. (Joke) van Geffen (80 jaar)

Mevrouw Van Geffen zet zich al meer dan 45 jaar (sinds 1977) in als koster en vrijwilliger bij de H. Geest Kerk in Brunssum. Zij draagt zorg voor het openen en sluiten van de kerk en alle voorbereidingen voor de diensten. Verder is zij betrokken bij het schoonmaken van de kerk en het verzorgen van wasgoed. Tevens verricht zij vrijwilligerswerkzaamheden als er maatschappelijke activiteiten in het kerkgebouw plaatsvinden.

H.J.G. (Henk) Kempen (68 jaar)

De heer Kempen werd in 1982 bestuurslid bij Begrafenisfonds Treebeek en was in die rol verantwoordelijk voor het digitaliseren van de administratie. In 1995 werd hij penningmeester, een functie die hij vanaf 2016 combineerde met de functie van secretaris. De heer Kempen was nauw betrokken bij de fusie tussen Begrafenisfonds Treebeek en ‘ABC de Samenwerking’ in 2022. Daarnaast was Henk Kempen 6 jaar lang (2007-2013) bestuurslid bij VV De Leeuw. Ook is hij politiek actief geweest voor de BCD, en had hij zitting in de ouderraad van basisschool Titus Brandsma.
C.J.C.P. (Carolus) de Rijck (65 jaar)

De heer De Rijck was tussen 1990 en 2009 lid en secretaris van het Wijkteam Brunssum-West. In 1993 werd hij lid van de Brunssumse Christen Democraten (BCD), een politieke partij waarvoor hij diverse bestuursfuncties vervulde. Voor de BCD zat hij in raadscommissies en in de gemeenteraad van Brunssum. Hij was lid van de medezeggenschapsraad van basisschool Sint Franciscus. Ook zette hij zich in voor de vakbond CNV. Van 2014 tot eind 2021 was hij voorzitter van Harmonie Orkest Concordia.


De volgende personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

A. (Arnold) van Malde (63 jaar)

De heer Van Malde was van 1997 tot eind 2022 werkzaam voor Woningcorporatie Wonen Zuid. Deze corporatie beheert 14.000 woningen in 10 gemeenten in Midden- en Zuid-Limburg. Gedurende zijn dienstverband van ruim 25 jaar, waarvan 20 jaar als bestuurder, leverde de heer Van Malde een positieve bijdrage aan de integrale ontwikkeling van Wonen Zuid, met daarin als speerpunten het herstel van de vertrouwensrelatie en samenwerking met huurdersorganisaties en het herstel van de relatie met gemeente, Provincie en zorginstellingen. Ook droeg de heer Van Malde bij aan een koersverandering, van krimp naar groei, met aandacht voor goede huisvesting in veilige wijken voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt.

Arnold van Malde was daarnaast van 2001 tot 2008 lid van de Raad van Toezicht van het Christoffel Basisonderwijs Midden Limburg, met als aandachtsgebieden demografie & gebouwen. In de periode 2008-2009 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Fusieschool Swalm en Roer Basisonderwijs Midden Limburg.

R. (Renée) Oudijk (85 jaar)

Mevrouw Oudijk was van 1960 tot 1966 vrijwilliger bij het Rode Kruis Treebeek. Van 1960 tot 1972 verzorgde ze de kindernevendiensten in de Hervormde Kerk Emanuel te Treebeek.
Mevrouw Oudijk werd in 1960 ook pleegmoeder bij het Koningin Emma Kinderhuis (weekend pleeggezin) en voor de Centrale Pleegzorg Eindhoven (fulltime pleeggezin). Dat deed ze tot 1983. Van 1968 tot 1972 gaf ze ondersteuning bij het opzetten van een kindercrèche, het Prinses Irenehuis Brunssum. Van 1974 tot 1988 gaf ze toneellessen en verzorgde ze dramatische expressie voor leerlingen van de theologie-opleiding.

In 1997 richtte Renée Oudijk de Nederlands Belgisch Examen Stichting Psychodrama op. Ze is tot op heden lid hiervan en ook voorzitter van de Examenboard. In 1997 stond ze ook aan de basis van de Federation of the European Psychodrama training organisation. Tot 2003 vervulde ze diverse bestuursfunctie voor deze organisatie, inclusief het voorzitterschap. Sinds 2000 is ze tevens actief in het bestuur van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie.

Sinds 1990 verzorgt Renée Oudijk de redactie en de uitgave van het Bulletin V.v.P, Vereniging voor Psychodrama. Ook richtte ze, in 2011, voor de V.v.P. de alumnivereniging op, waar ze nog steeds als een “drijvende kracht” actief voor is.
Mevrouw Oudijk werd in 2007 bestuurslid van de PvdA Brunssum. Ze verricht onder meer ombudswerk en heeft zitting in de kandidaatstellingscommissie.

Deel dit bericht