Heerlen maakt werk van dierenwelzijn en natuurinclusief bouwen

Door Redactie
2 Min leestijd
Foto: Facebook Gemeente Heerlen

HEERLEN – Een duurzame toekomst vergt het herstel van balans tussen natuur, dier, en mens. Dit vraagt ook in Heerlen om actie. Om deze reden zet gemeente Heerlen een eerste stap richting een natuurinclusievere stad met beleid op dierenwelzijn én een plan van aanpak voor het beleid natuurinclusief bouwen.

 

Dierenwelzijn

Dieren horen bij de samenleving en verrijken het leven van veel Heerlenaren. Met de nota Dierenwelzijn geeft de gemeente invulling aan de wens vanuit de samenleving om beter om te gaan met dieren. De nota geeft uitdrukking aan de intrinsieke waarde van het dier, het belang van een duurzame leefomgeving, en het belang van een grotere biodiversiteit. Zo beperkt de gemeente de inzet van dieren bij evenementen tot educatieve doeleinden. Ook maakt de nota budget vrij voor bewustzijnsbevordering en jeugd- en burgerprojecten rondom dierenwelzijn.

 

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor biodiversiteit aan of in het gebouw of de (openbare) omgeving. Hierdoor kunnen er meer planten- en diersoorten leven in onze stad. Met dat doel werkt de gemeente de komende maanden aan beleid dat natuurinclusief (ver)bouwen structureel bevordert. Hiermee zet de gemeente in op een betere leefomgeving voor mens en dier, bijvoorbeeld door middel van groene daken en gevels, het bieden van nest- en schuilgelegenheden of door het aanleggen van natuurlijke vijvers.

Om een gezonde, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier te ontwikkelen, moet dier én natuur een volwaardige plaats krijgen in het Heerlens beleid. De stappen die we nu zetten zijn belangrijke bouwstenen in onze ambitie om een duurzame, groene en klimaatadaptieve gemeente te zijn, waarmee we de biodiversiteit behouden en versterken,

aldus wethouder Milieu, Biodiversiteit en Dierenwelzijn Casper Gelderblom.

Lees meer over:
Deel dit bericht