Boekpresentatie: ‘Hoensbroekse straatnamen’ – Waar ze vandaan komen en wat ze betekenen

Wethouder Casper Gelderblom, die de straatnaamgeving van de stad in zijn portefeuille heeft, zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Door Redactie
3 Min leestijd
Hoofdstraat (Dorpstraat) ca 1910_ foto Jan Schuffelers

HOENSBROEK – Op woensdag 10 mei worden de eerste exemplaren van het Hoensbroekse straatnamenboek gepresenteerd in de SCHUNCK Bibliotheek in Hoensbroek. Het is nummer 21 in de Historische Reeks Parkstad, een uitgavereeks van de Historische Kring ‘Het Land van Herle’. Wethouder Casper Gelderblom, die de straatnaamgeving van de stad in zijn portefeuille heeft, zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

De presentatie begint om 19:00 u. (inloop vanaf 18:30 u.) in de SCHUNCK Bibliotheek aan de Hoofdstraat 27 in Hoensbroek. Na de begroeting en een korte fotopresentatie, geeft de auteur van het boek, Lieke Boumans-Willems, een korte toelichting geven op de totstandkoming van het boek. Vervolgens biedt zij het eerste exemplaar aan de wethouder aan. Na het dankwoord van de wethouder worden nog wat exemplaren aan enkele speciale gasten aangeboden. Tijdens de nazit is daarna gelegenheid bestelde boeken af te halen of nog boeken aan te schaffen.
Wilt u de presentatie bijwonen? Stuur dan een mail naar: info@landvanherle.nl of bel 06-10416501.

Frans Boumans (†) en Lieke Boumans-Willems hebben de bijna 300 straten, wegen, voetpaden en pleinen in Hoensbroek beschreven. Behalve de toponymie en het ontstaan van straatnamen in het algemeen komen ook de richtlijnen (criteria) voor het vaststellen van straatnamen, de invoering van huisnummers en de bewegwijzering aan bod. Verder wordt er aandacht geschonken aan opgeheven straten en straatnamen en aan ‘vergeten’ veldnamen die in oude documenten voorkomen.

De samenstellers hebben niet alleen de archieven doorgespit, maar ook nu en dan out-of-the-box gedacht en andere bronnen geraadpleegd dan de meest gangbare. Zodoende hebben ze opmerkelijke ontdekkingen gedaan over het ontstaan van bepaalde namen, zoals Jeugrubbe, Klinkertstraat en Muisberg. En wat te denken van de Flattenstraat of de ‘Konijns Boomgaard’?

Dit naslagwerk telt 368 bladzijden en ruim 300 afbeeldingen, deels in kleur (ISBN/EAN: 978-94-93037-17-5). Vanaf 10 mei is het boek voor € 22,50 te koop bij, onder andere, The Read Shop en bij Peter Wind in Hoensbroek en regionale boekhandels als Van der Velden van Dam in Heerlen. Bestellen kan vanaf nu in de webwinkel van ‘Het Land van Herle’. Verdere informatie over het boek is te vinden op www.landvanherle.nl.

Hoofdstraat (Dorpstraat) ca 1920_foto Rijckheyt

De bijeenkomst is een samenwerking tussen SCHUNCK Bibliotheek en Stichting Historische kring ‘Het Land van Herle’.

Deel dit bericht