SIMPELVELD – Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor de blauwalg.

Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden.

Deze klachten kunnen zijn jeuk, huiduitslag, maag- en/of darmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Waterschappen adviseren om contact met het zwemwater waarin blauwalg is geconstateerd te vermijden.

Check voor je gaat zwemmen in natuurwater de actuele situatie op www.zwemwater.nl

Bron: Facebook Gemeente Simpelveld