KERKRADE – Door ouderdom, ziekte of een beperking kunt u misschien wel extra ondersteuning gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, vervoer of begeleiding. Als u ondersteuning wilt krijgen, moet u dat eerst melden bij de gemeente.

Drie manieren van melden
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo dient u zich eerst te melden bij de gemeente Kerkrade.
Melden kan op de volgende manieren:
• Telefonisch via 14 045
• Schriftelijk: via de website www.kerkrade.nl het meldingsformulier (en toelichting) downloaden, printen, invullen en opsturen naar de gemeente
en nu ook:
• Digitaal: op de website www.kerkrade.nl het meldingsformulier digitaal invullen en meteen online verzenden.

Na de melding neemt een medewerker van de gemeente contact met u op voor een afspraak. Voor meer info kunt u ook terecht bij een van de wijkpunten (Pietershof, P3, Kling Nullet, D’r Prick, Auw Noeëdkirch, Laethof, Socio-project, Firenschat)

Bron: Facebook Gemeente Kerkrade