Foto: Facebook H.v.v. de Winkbulle

HEERLEN – Voor aanvang van het seizoen 2017 / 2018 heeft Kapelaan Beijk, sjtolse drager van d’r Groëtorde van de d’r lachende Ezel in Goud, met het bestuur van de Winkbülle en het Gilde Blauw Sjuut gesproken over onder andere zijn functie als Geestelijk Adviseur van HVV de Winkbulle en Aalmoezienier van het Gilde Blauw Sjuut.

In dat gesprek heeft kapelaan medegedeeld zijn functies, na vele jaren deze met veel plezier te hebben uitgeoefend, neer te leggen. Wij respecteren dit besluit van kapelaan.

Wij spreken onze oprechte dank en waardering uit voor alle jaren waarin Kapelaan Beijk als Geestelijk Adviseur en Aalmoezenier, op zijn eigen wijze met veel enthousiasme en toewijding deze rol vervuld heeft.

Wij danken hem voor de oprechte raad en mooie wijze woorden en koesteren de mooie herinneringen aan met name de eucharistievieringen bij de opening en sluiting van het carnavals seizoen.

In de persoon van deken Hans Bouman hebben de Winkbülle en het Gilde Blauw Sjuut een waardig opvolger gevonden.

Deken Bouman, veel succes, Ad Narragoniam en Alaaf.

Bron: Facebook H.v.v. de Winkbulle