in

Werkzaamhedenbericht Atriumterrein / Center Court juli – Nieuws – Actueel – Wonen en Leven

Toegangsweg voormalig Atriumterrein met klinkersHet bouwverkeer naar de bouwplaats op het voormalige Atriumterrein maakt gebruik van de toegangsweg die loopt vanuit de Wijngracht/Mozartstraat richting Martin Buberplein. Zoals op de afbeelding hiernaast is te zien, is de straat daar beklinkerd. Om te voorkomen dat de klinkers door het bouwverkeer worden kapot gereden, zullen ze worden verwijderd. De klinkers worden opgeslagen en later hergebruikt.

Tijdelijk zal een laag asfalt worden aangebracht om het (bouw)verkeer toegang te bieden.

Planning

  • Woensdag 15 juli vanaf 12.00 uur: verwijderen klinkers en deel trottoirbanden
  • Donderdag 16 juli: verwijderen straatzand, aanbrengen nieuwe banden, funderingswerk
  • Vrijdag 17 juli: asfalteren toegangsweg

Tijdelijk geen parkeren mogelijk in P-garage Theaterpassage en P-terrein Zuyderland / Huisartsen

De werkzaamheden van de aannemer starten woensdag 15 juli om 12.00 uur. Voor 12.00 uur moeten auto’s de parkeergarage uitgereden zijn, daarna is dat totdat het werk gereed is niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt voor auto’s op het P-terrein van Zuyderland / Huisartsen. Het is helaas niet mogelijk om tussentijds gebruik te maken van de parkeergarage of het parkeerterrein i.v.m. “losrijden” van bestaande verhardingen.

Vrijdag 17-07 vanaf 18.00 uur kunnen de parkeergarage en het P-terrein weer gebruikt worden.
 

Alternatieve parkeerplaatsen voor abonnementhouders P-garage Theaterpassage en bezoekers Zuyderland/Huisartsen: Europaplein (kosteloos)

Om ervoor te zorgen dat alle abonnementhouders van de parkeergarage Theaterpassage en de bezoekers van Zuyderland / Huisartsenpost toch kunnen parkeren biedt de gemeente het Europaplein als alternatief aan. Op het Europlein is voldoende ruimte voor iedereen. Parkeerterrein Europaplein is rondom het centrum goed bebord. Het Europaplein kunt inrijden vanaf de Diepenbrockstraat. U kunt dan doorrijden richting het beeld van Viva la Vida, zodat de loopafstand zo kort mogelijk is.

Op het Europaplein kan van woensdag 15 juli tot en met vrijdag 17 juli kosteloos geparkeerd worden.

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente zal handhavend optreden indien geparkeerd wordt op deze locatie.
 

Bouwwerkzaamheden Center Court: update

Overzichtsfoto werkzaamheden AtriumterreinBouwbedrijf Pellikaan is gestart met de werkzaamheden op het bouwterrein. Tijdens de bouwvak wordt doorgewerkt.

De afgelopen weken zijn op diverse locaties zogenaamde soilmixwanden gemaakt. Daartoe is een stelling gebruikt die de wand graaft. De wand is ondergronds gevormd.

De werkzaamheden zijn maandag 13 juli gereed. De boorstelling wordt dan afgevoerd.

Vervolgens worden zogenaamde ‘groutankers’ geplaatst. Deze worden aan de ondergrondse wanden bevestigd om ze op hun plaats te houden.

Als de wanden zijn uitgehard, kan veilig het resterende grondwerk uitgevoerd worden.

Vanaf begin/medio augustus worden de volgende werkzaamheden naar verwachting uitgevoerd:

  • Opschonen grondwerk rondom de geboorde palen
  • Start voorbereiding betonwerk naar verwachting tussen 2 en 14 augustus
  • Aansluitend wordt gestart met het leidingwerk van de toekomstige waterzuivering
  • Tussen 2 e 14 augustus wordt ook gestart met voorbereiding van het betonwerk van de poeren (een poer is een betonondersteuning om krachten van een bouwwerk over te brengen op de ondergrond).

Viering start bouw als gevolg van coronamaatregelen verplaatst naar medio september

Center Court is voor de Kerkrade en de regio een belangrijk project. Dat verdient een start bouw die we samen met onze bewoners, ondernemers en partners in het project ‘vieren’. Door de coronamaatregelen is organisatie van de start bouw momenteel niet goed mogelijk. Daarom is besloten om deze te verplaatsen naar medio september. Naar verwachting kan dan, rekening houdende met de dan geldende coronaregels, een start bouw worden georganiseerd die het project recht doet. Het is immers veel meer dan een bouwproject.

Naast investeren in gebouwen, investeert Kerkrade met Center Court in een nieuwe gezondere toekomst voor de inwoners van Kerkrade. Want met slopen, bouwen en renoveren alleen doe je de inwoners van de stad te kort. Sociale en gezondheidsproblemen tekenen al tientallen jaren onze regio. Samen met onze buurgemeentes, Provincie Limburg en heel veel partners in het sociale werkveld, de gezondheidszorg en de sport hebben we besloten daar iets aan te gaan doen. Center Court is erop gericht om de inwoners van Kerkrade (en de regio) op lange termijn gezonder en vitaler worden. Dat is hét speerpunt van Center Court. Het is de ambitie om van Kerkrade een gezonde en vitale stad te maken. Daarbij staat de burger centraal. Kerkrade ontwikkelt een aanpak met programma’s gericht op gezondheid en vitaliteit. Het zal een aanpak zijn die tientallen jaren zal duren, waarbij het welzijn van de inwoners voorop staat. Gebouwen en programma’s versterken elkaar. Het bebouwen van het Atriumterrein is nog maar het begin van een beweging die in gang is gezet!

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien u het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we u een mail te sturen naar centrumplankerkrade@gmail.com We voegen uw adres dan toe aan de verzendlijst. Uw mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

@Bertine Fashion : de opening na de verbouwing

Straatnamen voor bekende Kerkradenaren in gebied SUPERLOCAL Bleijerheide – Nieuws – Actueel – Wonen en Leven