in

Verkeersbesluit: aanleg voetgangersoversteekplaats Wilhelminaplein in Schinveld

Het aanbrengen van het zebrapad staat gepland voor het derde kwartaal van 2021.

Foto: Facebook Gemeente Beekdalen.

Het parkeervak dat nu ter hoogte van Wilhelminaplein 12 ligt vervalt door de aanleg van het zebrapad. Om het aantal parkeervakken gelijk te houden, wordt naast de bushalte aan het plein, ter hoogte van de kerk, een tweede parkeervak aangelegd. Door de bushalte iets in te korten, ontstaat er ruimte om hier een tweede parkeervak te realiseren.

Het besluit een voetgangersoversteekplaats aan te leggen, is genomen op verzoek van omwonenden. Hierbij heeft eerst een verkenning van alle mogelijke locaties voor het aanwijzen van deze voetgangersoversteekplaats plaatsgevonden. De locatie die in dit verkeersbesluit is aangewezen, is uit deze verkenning voortgekomen als de meeste geschikte locatie met het oog op de diverse belangen. Ook is de verkeersmaatregel voorgelegd aan de Politie Limburg en Veilig Verkeer Nederland.

Planning werkzaamheden

Het aanbrengen van het zebrapad staat gepland voor het derde kwartaal van 2021. Nadat het zebrapad is aangebracht, wordt ook de bebording geplaatst en worden de parkeervakken omgelegd.

Verkeersbesluit inzien

Het verkeersbesluit voor het aanwijzen van een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Wilhelminaplein 12-13 in Schinveld, is/wordt maandag 23 augustus 2021 in het Gemeenteblad gepubliceerd. U kunt het volledige besluit hier inzien.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking in het Gemeenteblad, dus tot 4 oktober 2021, een bezwaarschrift indienen. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam en adres, uw handtekening, de datum van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de  motivering van uw bezwaar (de gronden).

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar Gemeente Beekdaelen, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Meer informatie leest u in het gepubliceerde verkeersbesluit.

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Brandweer redt zwaan met vishaak in poot

WORLD CLEANUP DAY ANSTELVALLEI