in

Uitstel van betalingen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen Brunssum

BRUNSSUM – De gemeente Brunssum biedt ondernemers, verenigingen en stichtingen uitstel van betaling aan. Het betreft de opschorting van betalingen zoals huur, legeskosten, heffingen en andere gemeentelijke facturen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en loopt tot en met 30 juni 2020.

De maatregel is bedoeld om ondernemers en besturen van verenigingen en stichtingen te helpen om de coronacrisis door te komen.

Waarborgen van continuïteit

Het besluit van de gemeente Brunssum past in het beleid van diverse landelijke en regionale overheden en instanties om met steunmaatregelen zoveel mogelijk de continuïteit te waarborgen van bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Daarom richt de Brunssumse regeling zich alleen op bedrijven, stichtingen en verenigingen waarvan aannemelijk gemaakt kan worden dat ze in financiële en/of organisatorische problemen komen als gevolg van de coronacrisis. De regeling voorziet enkel in het opschorten van betaling.

De Brunssumse regeling heeft alléén betrekking op betalingen jegens de gemeente. Uitstel van betaling van lokale belastingen voor bedrijven is al eerder aangekondigd door de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

Aanvragen
Bedrijven, stichtingen en verenigingen die in aanmerking willen komen voor uitstel van betaling kunnen een aanvraag indienen via een webformulier. Dit formulier is te vinden op www.brunssum.nl/uitstelbetaling.

De regeling heeft een looptijd van vier maanden, van 1 maart tot en met 30 juni 2020. Mocht de landelijke situatie daartoe aanleiding geven, kan de regeling eventueel verlengd worden.

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme

Oproep en verdere extra maatregelen van Cranenbroek