in ,

Twee miljoen steun voor versterking Brunssums centrum

Transformatie, sloop en nieuwbouw vergt een grote investering.

Gedeputeerde Lia Roefs (links) en burgemeester Wilma van der Rijt bij de ondertekening van de samenwerkingsagenda op de locatie van het toekomstige Victoriapark. Naast hen: wethouder Jo Mertens (links) en Martin de Beer, de laatste namens Stadsregio Parkstad. Foto: Emile Verhijden.

BRUNSSUM – Brunssum werkt aan een sterk en levendig stadshart door uitvoering te geven aan de Centrumvisie. Transformatie, sloop en nieuwbouw vergt een grote investering. Provincie Limburg ondersteunt de centrumontwikkeling met een subsidie van 1 miljoen euro gebaseerd op het “Kader Kwaliteit Limburgse Centra”. De samenwerkingsagenda die hiervoor is opgesteld, werd op 18 oktober bezegeld met een handtekening van gedeputeerde Lia Roefs en burgemeester Wilma van der Rijt.

“Het mooie is, dat we de woningbouw van in totaal 190 nieuwe woningen in en direct om het centrumgebied van Brunssum versnellen en daarmee de doorstroming op de toch al krappe woningmarkt bevorderen: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar”

Aldus gedeputeerde Lia Roefs. Roefs vervolgt:

“Dit zorgt voor vrijkomende woningen voor starters en jonge gezinnen. Doelgroepen, die we daarmee kunnen behouden voor de gemeente en Regio.”

Daarnaast wordt ingezet op het transformeren van zowel circa 2.500 vierkante meter leegstaande winkelruimten als slechte particuliere woningen in de Kerkstraat. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, verblijven en ondernemen die het centrum aantrekkelijker zullen maken. De gemeente heeft daarom ook een beroep gedaan op de Regiodeal waarin het Rijk, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg samenwerken om de leefbaarheid en de brede welvaart in de regio duurzaam te verbeteren. Stadsregio Parkstad Limburg gaf aan dat Brunssum vanuit die hoek kan rekenen op een Rijksbijdrage van 1 miljoen euro.

Werken aan een sterker centrum
Het centrum van Brunssum wordt onder handen genomen om er een plek van te maken waar het voor jong en oud en voor elke nationaliteit goed en gezond wonen en werken is. Burgemeester Wilma van der Rijt:

“Wij werken aan een centrum waar een middagje winkelen altijd geslaagd is en waar altijd wat gezelligs te doen is. Waar onze inwoners, maar ook mensen van buiten Brunssum, volop kunnen genieten van een hapje en een drankje. En dat niet alleen voor de Brunssumers van nu, maar ook voor toekomstige generaties. Zo versterken we het hart van Brunssum.”

Wethouder Jo Mertens vervolgt:

“Eén van de projecten die op stapel staat is de ontwikkeling van het Victoriapark. Hier zijn zo’n 60 nieuwe levensloopbestendige woningen in een parkachtige omgeving in het hart van Brunssum gepland. De twee miljoen is met name bedoeld om die gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.”

In gezamenlijkheid een krachtige aanpak

“Vrijwel elke Limburgse gemeente heeft te maken met fysieke, sociale en economische punten in het centrum die aandacht, maar vooral ook een concrete aanpak vereisen. De Provincie Limburg wil die aanpak ondersteunen en doet dat door samen met de betreffende gemeente een samenwerkingsagenda op te stellen.”

Aldus gedeputeerde Lia Roefs.

In de samenwerkingsagenda’s worden initiatieven beschreven die in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de provinciale als de gemeentelijke ambities.
Samen met de Regiodeal wordt zo in gezamenlijkheid een krachtige aanpak tot stand gebracht, gericht op leefbaarheid in Limburgse centra.

Meer info of media over dit item? Nu jij!

Foto Video Audio Tekst Embed

This field is required

Sleep foto hierheen

of

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

Get image from URL

Maximum upload file size: 8 MB.

Processing...

This field is required

Sleep video hierheen

of

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 64 MB.

Processing...

This field is required

Drop Audio Here

of

You don't have javascript enabled. Media upload is not possible.

e.g.: https://soundcloud.com/community/fellowship-wrapup

Add

Some of the supported services:

Maximum upload file size: 32 MB.

Processing...

This field is required

e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=WwoKkq685Hk

Some of the supported services:

Processing...

Ook meer aandacht voor jouw (social) media (pers)berichten? Deel hier je bericht!

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CO-waarden vastgesteld in appartementsgebouw in Kerkrade: brandweer zoekt naar oorzaak

Dertien powervrouwen staan in hun kracht