Foto: ikl-limburg.nl

NUTH – KERKRADE – Het in Kerkrade gevestigde Amerikaanse bedrijf Tredegar gaat op woensdag 18 april drie insectenhotels bouwen in natuurgebied de Hellebroeker Beemden te Nuth. Het bedrijf doet dit in het kader van hun jaarlijkse Earth Day.

Een event waarbij het personeel van alle vestigingen over de wereld zich inzet voor een mooiere wereld. Ze doen dit door samen de handen uit de mouwen te steken. Deze dag voor het team wordt hen aangeboden door vrijwilligers van het IVN Nuth, Buurt Vereniging Hellebroek en IKL.

Het is al de vierde keer dat het bedrijf aan de slag gaat.

“Wij vinden het belangrijk dat we een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu.”

Zo werden eerder broedstoven voor het Vliegend hert gemaakt, poelen voor Geelbuikvuurpadden en werd er aan het groen van het Miljoenenlijntje gewerkt. Deze keer krijgen de vrijwilligers van de Hellebroeker Beemden hulp. Op drie plekken in dit mooie natuurgebied worden insectenhotels gebouwd. Deze insectenhotels worden gemaakt van materiaal dat ter plekke wordt gevonden. Hout, plantaardig materiaal en aarde worden met spijkers en draad tot halfnatuurlijke bouwsels gemaakt. Ze bieden beschutting en nestplaats voor allerlei insecten waaronder wilde bijen.

De gemeente Nuth begon enkele jaren geleden met een traject waarin de inrichting, het beheer en het gebruik van dit gebied met alle betrokkenen is besproken. Ook moet er een goede inpassing zijn met Europese wetgeving (N2000) omdat er in het gebied de zeldzame Zeggekorfslak voorkomt. Vrijwilligers van IVN en de Vrienden van de Hellebroeker Beemden echter willen de bijzondere waarden van het gebied sneller vooruit helpen. Zo werden er al werkdagen voor aanwonenden georganiseerd. Is er samen met Scouting gesnoeid en vonden er zeisdagen plaats. Samen met de vrijwilligers zijn al werkdagen voor asielzoekers en statushouders georganiseerd.

Met een vette knipoog naar de titel komen er nu dus ook drie hotels in het gebied. Insectenhotels die niet alleen ruimte bieden voor allerlei insecten, maar die ook plekken zullen worden waar bij goed weer mooie dingen te zien zijn. De hotels liggen op enkele passen van de wandelroutes en hopelijk gaan veel mensen ze bekijken. Misschien zelfs thuis ook een klein hotelletje beginnen…

Bedrijven en instellingen die ook met hun team mee willen helpen om Limburg nog mooier te maken kunnen contact opnemen met IKL 046-3030530 of j.kluskens@ikl-limburg.nl