in

Tim I (Plummen) nieuwe stadsprins Kerkrade 2020

Tim I (Plummen) nieuwe stadsprins Kerkrade 2020

KERKRADE - Tijdens de op zondag 5 januari 2020 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is Tim Plummen uitgeroepen als 76e stadsprins van Kerkrade.

Gepostet von 045online am Sonntag, 5. Januar 2020

KERKRADE – Tijdens de op zondag 5 januari 2020 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is Tim Plummen uitgeroepen als 76e stadsprins van Kerkrade.

Tim Plummen (29), zoon van Luc en Lilian Plummen en broer van Demi, is op 29 september 1990 geboren. Hij woont sinds kort in de Chaineuxstraat op de Holz, samen met zijn vriendin Kelly, en daar zal op nr. 16 de komende weken de prinslieje reziedens gelegen zijn. Tim is werkzaam bij Obvion Hypotheken te Heerlen, waar hij als ketenexpert (meewerkend voorman) werkzaam is binnen de afdeling beheer.

De nui hoeëgheet komt uit een echte carnavalsfamilie. Vader Luc is sinds 2007 lid van de Raad van Elf, oom Guus (gehuwd met de zus van vader Luc) was dat tot 2013. Achteroom Bert I (1980) evenals achteroom Guido I (1982) en achterneef Mark I (1999) gingen hem al voor als stadsprinsen van Kerkrade.

Kortom, d’r vasteloavend zitst d’r Tim in ’t blód. De kersverse stadsprins verheugt zich op de prachtige weken die nu gaan aanbreken. Eindelijk mag hij zijn geluk met iedereen delen na een periode van zwijgen, vragen ontwijken, alert zijn en niks verklappen.
In zijn vrije tijd volleybalt Tim I bij VC Furos in Kerkrade. Met een vriendenclubje dat zich ‘de jekke sjuppe’ noemde liep hij enkele jaren mee in de grote optocht van Kerkrade, waar hij nu (op 24 februari a.s. om precies te zijn) aan zal deelnemen als stadsprins. Het onbetwiste hoogtepunt voor elke hoeëgheet. Vriendin Kelly is lid van de groep ‘de vótteknöaksjer’ en zus Demi van de groep Sjun Jek.

https://www.facebook.com/045ONLINE/videos/496910427606886/

In een korte reactie laat KVV preziedent Walter Sterk weten: Iech vräu miech vuur d’r Tim, zieng leef eldere en jidderinne deë kót bij de famillieë Plummen sjteet. Iech wees zicher dat d’r Tim alles oes de kas jeet hoale um de sjtad en de lü va Kirchroa hinger ziech tse krieje. Dat zienge pap in d’r Elverroad is zien iech als e vuurdeel. ’t Weëd sjun. Iech wees ’t zicher.

De nui hoeëgheet beschikt over ruime ervaring in de horeca. Opa en oma van vaders kant hadden een café aan de Markt nr. 13 en de ouders van moeder Lilian ook (Carlo Bar, het Hubertushuis en lunchroom Monopole). Zelf heeft de nieuwe stadsprins jarenlang in ‘t verainslokaal van de KVV op de Markt in Kerkrade gewerkt. Dit jaar betreedt hij de cafés in Kerkrade en daarbuiten als Tim I va Kirchroa.

Zijn waal en woape-sjpróch luidt:

Sjpas en vräud woa sjpilt ziech dat aaf ?

Woa angesj wie mit Vasteloavend, hei bij ós i Kirchroa ALAAF!

Op zondag 19 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de nieuwe stadsprins van Kerkrade te feliciteren tijdens de Prinse-emfank in de Rodahal. De receptie begint aldaar om 15.11 uur.

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sjtadsprins Erik I (Gerards) Sjtadsprins van Heerlen

Melding van schietincident Vrieheidepark Heerlen