Tag: beleidsnota

Stadsgesprek 2: Input voor de nieuwe beleidsnota cultuur Kerkrade

In dit stadsgesprek zal er gesproken worden over de podiumkunsten en podiumverenigingen…

Redactie Redactie