Foto: Facebook Gemeente Simpelveld
in ,

Stedenbouwkundig ontwerp Bocholtz vastgesteld: een historisch besluit

BOCHOLTZ – Donderdag 13 december heeft de gemeenteraad haar akkoord gegeven aan het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor de kern Bocholtz. Een historisch besluit.

Niet alleen omdat er veel geld mee is gemoeid, maar ook omdat het plan minimaal voor de komende dertig jaar het dorpsbeeld van Bocholtz bepaalt. Wethouder Wiel Schleijpen:

“Zo’n ingrijpende herinrichting van een dorpskern doe je natuurlijk niet ieder jaar.

We willen door het gebruik van authentieke materialen en elementen als groen en water het dorp een kwaliteitsimpuls geven, waardoor het aantrekkelijker wordt en de belevings- en verblijfswaarde verbetert.”

Het plan is ook bijzonder omdat het samen met partners is ontwikkeld. Een derde van de investeringen van ruim 3,7 miljoen wordt betaald door Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad die beiden een substantiële bijdrage in de kosten leveren. Wethouder Wiel Schleijpen is erg blij met de financiële steun:

“We gaan fors investeren in de kern Bocholtz. Er moeten met name op het gebied van wonen, economie en toerisme meters worden gemaakt.

Dat doen we niet alleen voor bezoekers en (toeristische) ondernemers. Het is voor de eigen inwoners net zo belangrijk. De ruime bijdrage van onze partners is een meer dan welkome en noodzakelijke aanvulling om de financiering sluitend te krijgen.”

Ook burgemeester Richard de Boer is zeer verguld:

“De Provincie Limburg en stadsregio Parkstad laten hiermee zien dat ze veel belang hechten aan een vitaal landelijk gebied in het algemeen en een vitaal Bocholtz in het bijzonder. Door de bijdragen van onze partners, bovenop de eigen gemeentelijke bijdrage, is een ambitieus plan ineens realiseerbaar. Dat is goed nieuws voor alle inwoners van gemeente Simpelveld.”

De herinrichting van de kern Bocholtz is onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan, een plan dat veel breder is dan het ruimtelijke aspect dat nu wordt aangepakt. Burgemeester Richard de Boer:

“Wij kunnen de wereld om ons heen niet maken en evenmin garanties afgeven over hoe lang bijvoorbeeld voorzieningen op een bepaalde locatie in stand blijven. Wat wij met het nieuwe plan doen, is voorwaarden creëren voor (nieuwe) ontwikkelingen.

We hopen dat deze fysieke start als vliegwiel fungeert voor het behouden en versterken van basisvoorzieningen en de sociale cohesie in Bocholtz. Nieuwe wandelroutes en fietsverbindingen en een stationnetje moeten bezoekers naar Bocholtz brengen. Een gezellige en levendige dorpskern met terrasjes, water en groen moet ze verleiden om er te blijven.

Meer bezoekers zorgt ook voor meer omzet bij onze ondernemers wat op de langere termijn bestaanszekerheid en dus de leefbaarheid in de kern ten goede komt.”

Planning
Nu het stedenbouwkundig ontwerp is vastgesteld, moet het verder worden uitgewerkt in een gedetailleerd bestek. Op basis daarvan wordt het werk aanbesteed en gegund. Als alles volgens plan verloopt, starten we medio 2019 met de voorbereidende werkzaamheden. Het hele project wordt in fases uitgevoerd. In de zomer van 2023 hopen we het nieuwe dorpshart van Bocholtz feestelijk te kunnen openen.

Bron: Facebook Gemeente Simpelveld

Report

Reageer op dit bericht via:

Geef een reactie

Loading…

0

Reacties

0 reacties

Call Company Kerkrade: vakkundige smartphone reparaties tegen transparante voorwaarden!

Vernielingen in het Hellingbos in Simpelveld