in

Project zelfsturing gemeente Beekdaelen

In het voortraject gericht op de fusie van de drie gemeenten Onderbanken-Nuth-Schinnen is in 2017 de ontwikkelagenda ‘Leven en werken in het landschap’: Nieuwe maatschappelijke verbindingen in het landschap, door de drie raden vastgesteld. Doelstelling van de fusie is om beter in staat te zijn antwoorden te bieden op de vraagstukken van de toekomst en om sterker te staan in de regio. Op die manier kan Beekdaelen slagvaardiger inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en complexer wordende gemeentelijke taken. Tegelijkertijd biedt de fusie kansen voor een verdere professionalisering van de organisatie en een grotere servicegerichtheid naar de inwoners.

Belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van de visie is de wens om met zelfsturing aan de slag te gaan. Om eigen kennis en expertise over zelfsturing in te winnen heeft op 22 oktober 2018 een expertsessie plaatsgevonden, waarvoor ook de raadsleden van de voormalige gemeenten uitgenodigd waren. Op basis van deze expertsessie is het Cahier ‘Zelfsturing gemeente Beekdaelen’ opgesteld met een bijbehorend plan van aanpak.

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gemeente Brunssum Documentaire War Cemetery

Verboden wapens en drugs in auto