Foto: Facebook Gemeente Kerkrade

KERKRADE – Op donderdag 19 april vond in het gemeentehuis van Kerkrade een bijzondere bijeenkomst plaats. In het kader van (vernieuwende) jeugdzorg is de gemeente Kerkrade met 7 huisartsenpraktijken in de stad en enkele zorgpartners gestart met een pilot voor de inzet van Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd binnen de gemeente Kerkrade.

In het afgelopen half jaar is in goed overleg met huisartsen, zorgpartners en gemeente een pilot uitgewerkt waarbij praktijkondersteuners met kennis en kunde van kinderen, adolescenten en jongeren de huisartsen gaan ondersteunen in de praktijk. Deze POH-ers hebben speciale spreekuren waarin ouders met kinderen en jongeren welkom zijn.

De gemeente Kerkrade ondersteunt huisartsen met een POH-GGZ Jeugd financieel. Wethouder Jo Schlangen: “Doel van de inzet van POH-ers is om ondersteuning te bieden die past bij de vraag van jeugdigen en gezinnen, dicht bij huis en in de direct vertrouwde omgeving van het kind en het gezin. Het is een belangrijke stap in het veranderen van de jeugdzorg”.

De POH-Jeugd, meestal een orthopedagoog of GZ-psycholoog, biedt steun aan jongeren met (psycho)sociale klachten. Daarbij zorgt de POH-er voor een goede verbinding tussen huisarts, scholen, jeugdteams en andere betrokken partijen. Hierdoor kunnen er meer jeugdigen met hun klachten direct geholpen worden in de huisartsenpraktijk en hoeven zij minder snel doorgestuurd te worden naar specialistische instellingen. Jeugdigen krijgen de zorg die zij nodig hebben, dicht bij huis en zo licht als mogelijk, maar zo zwaar waar nodig.

Deelnemende huisartsenpraktijken zijn; Medisch Centrum De Linde, Medisch Centrum West, Gezondheidscentrum Terwinselen, Medisch Centrum Wijngracht (dr. Passage) en Medisch Centrum Eygelshoven.

Bron: Facebook Gemeente Kerkrade