KERKRADE – Vrijdagavond werd onder grote belangstelling het vasteloavends museum, gevestigd in de zaal van café A jenne Sjlaagboom, geopend.

In het museum is materiaal uit het KVV archief vanaf 1936 tot heden door iedereen te bekijken.
Video: Visible producties “made by Paul Lemmens”