in

Ondertekening participatieverklaring

Burgemeester Dassen, wethouder Wiermans, gemeenteambtenaren, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de diverse samenwerkingspartners, samen met de statushouders die de participatieverklaring ondertekenden.

KERKRADE – Op 13 november 2019 werden statushouders uit Kerkrade, die actief bezig zijn met hun integratie in onze samenleving, ontvangen in het taalhuis van HuB. Kerkrade.

In de afgelopen 9 maanden zijn de inburgeraars wegwijs gemaakt in onze samenleving. In het kader van hun inburgeringstraject kwamen zij bij elkaar om de zogeheten verplichte ‘participatieverklaring‘ officieel te ondertekenen.

Inburgeren en participeren
De participatieverklaring is het eerste officiële onderdeel van het inburgeringsexamen waarmee nieuwkomers in Nederland inburgeren. Door het ondertekenen van de verklaring geven zij aan actief te zullen bijdragen (participeren) aan de samenleving en gemeenschap. In de verklaring worden de 4 belangrijke Nederlandse waarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit & participatie omschreven.

In Kerkrade verzorgen Impuls en het Taalhuis samen met de gemeente dit onderdeel van het inburgeringstraject voor vluchtelingen die naar Nederland komen. Bij toerbeurt worden samenwerkingspartners en vrijwilligers uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Dit keer waren naast de organisatoren van de bijeenkomst afgevaardigden van het Vista college, de Provincie Limburg en Taalschool de WereldDelen aanwezig.

Bijeenkomst
De nieuwe inwoners van Nederland én de gemeente Kerkrade werden welkom geheten door burgemeester Dassen en wethouder Wiermans.

De burgemeester heeft zich tijdens de bijeenkomst voorgesteld en gaf de statushouders en gasten een warm welkom. Ze ging persoonlijk in gesprek met de participanten en wenste de nieuwkomers heel veel succes en geluk in de toekomst!

“Zo dadelijk maakt u officieel deel uit van onze gemeenschap. Ik hoop dat Kerkrade voor u als thuis gaat voelen, net zoals dat voor mij geldt.”

Wethouder Wiermans lichtte de 4 elementen van de participatieverklaring toe. Enkele statushouders vertelden hun eigen verhaal en hoe hun eerste tijd in Nederland en Kerkrade is bevallen. Ambassadrice mevrouw Frial Chamdin, die na succesvolle afsluiting van haar eigen inburgeringstraject zich momenteel actief inzet als vrijwilliger voor Impuls, vertelde over haar eigen ervaringen. De nieuwkomers zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea, Irak, Palestina, Saoedi-Arabië en Rusland.

In 2020 zal de gemeente de nieuwe statushouders nog met de Beleefbus nader kennis laten maken met Kerkrade.

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Aftrap Lokaal Sportakkoord Kerkrade

Oud-wethouder Landgraaf Harry Leunessen nieuwe burgemeester van Vaals