in

Nieuwe impuls voor doorbreken generatiearmoede Heerlen

Foto: Gemeente Heerlen

HEERLEN – Na een succesvolle start in 2019 en 2020 heeft het college van Heerlen besloten de subsidieverlening aan het Jeugdeducatiefonds te verlengen voor de komende drie jaar met een bedrag van €40.500,- per schooljaar. Het JEF ondersteunt (basisschool) kinderen uit financieel niet draagkrachti-ge gezinnen om hun talent maximaal te laten ontwikkelen en zo de kans op armoede in de toekomst te verkleinen.

Het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds werd in 2015 opgericht. In gezinnen waar een gebrek aan geld een belemmering is voor de maximale ontwikkeling van een kind kunnen docenten en schoolleiders via de basisschool een beroep doen op het JEF. Het JEF ondersteunt de kinderen in hun cognitieve, sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling, draagt bij aan verbetering van de thuissituatie en bevordert gezondheid en beweging. Ondersteuning op deze gebieden is door de lockdown maatregelen vanwege corona op dit moment nog belangrijker dan het was.

Sterke groei

Sinds de start is het fonds snel gegroeid. Waren er in het begin uitsluitend nog vrijwilligers, sinds 2018 zijn er ook betaalde krachten. Op landelijk niveau wordt het JEF medegefinancierd door de ABN AMRO, Stichting Kinderpostzegels Nederland en de ministeries van SZW en OC&W. De gemeente Heerlen heeft in het schooljaar 2019-2020 voor het eerst bijgedragen aan het JEF. Op dit moment zijn er negen Heerlense scholen gecertificeerd om aanvragen te doen.

Verlenging subsidie

Het college wil voor de komende drie jaar met het JEF blijven samenwerken zodat het fonds ondersteuning kan blijven geven aan de Heerlense scholen. Wethouder Peter van Zutphen hierover: “Het bieden van kansen aan kinderen van minderbedeelde ouders is een initiatief dat heel goed aansluit bij het gemeentelijk beleid zoals dat in het coalitieakkoord is afgesproken. Onderwijs, jeugdhulp en bestrijding van kinderarmoede staan daarin centraal, vandaar dan ook dat het college heeft ingestemd met de subsidieverlenging om zo een impuls te blijven geven aan het doorbreken van armoede van ouders op kinderen, de zogeheten generatiearmoede.”

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sloop voormalig zwembad in Schinnen van start

Praatstoelen voor veilige ontmoetingen in Kerkrade