Foto: Peter Trompetter

AKEN – SIMPELVELD | Zuster Clara Fey (1815-1894) werd op zaterdag 5 mei in de Dom in Aken zalig verklaard. Zij is de stichteres van de congregatie van de zusters van het Arme Kind Jezus, die lange tijd haar moederhuis en generalaat in Simpelveld heeft gehad.

Foto: Peter Trompetter

De zaligverklaring werd uitgesproken door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen van het Vaticaan. Voor de zaligverklaring werden honderden zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus en vele gasten uit de hele wereld.

Foto: Peter Trompetter

Op dinsdag 8 mei was een feestelijke dankviering in de H.-Remigiuskerk in Simpelveld. Om 15.00 volgde een bijeenkomst voor genodigden in de kerk van het voormalige klooster Arm Kindje Jezus. Nadat enkele gastsprekers klaar waren met een veel te lange speech.

Foto: Peter Trompetter

Hierdoor waren enkele hoogbejaarde zusters en zelfs hulpbisschop De Jong in slaap gevallen.

Foto: Peter Trompetter

Uiteindelijk werd door generaal-overste zuster Henriëtte Mensen en burgemeester De Boer het Museum de Schat van Simpelveld als geopend verklaard. Echter de bezoekers moeten nog tot juni geduld hebben om het museum te bezoeken.

Foto: Peter Trompetter

Museum de Schat van Simpelveld is gevestigd in het kloostercomplex van Huize Loreto, dat bestond uit zeven verschillende gebouwen. Er woonden in hoogtijdagen honderden zusters van het Arm Kindje Jezus.

Foto: Peter Trompetter

Een groot deel van deze zusters was belast met de opvang, opvoeding en onderwijs van wezen en arme kinderen. Daarnaast was er voor de kinderen van welgestelde families een meisjes pensionaat.

Foto: Peter Trompetter

Het museum biedt u een blik in het leven in Huize Loreto zoals dat tussen 1877 en 2012 werd beleefd. Er zijn schitterende paramenten te zien die tot de absolute wereldtop behoort. Ook de wassenbeelden zijn van ongekende kwaliteit. Ook wordt in het Museum aandacht besteed aan de stichteres Clara Fey. De slaap-en woonkamer zijn zo ingericht alsof het lijkt dat de eerwaarde zuster hier op elk moment kan terugkeren.

Foto: Peter Trompetter

Clara Fey was de stichteres van de Zusterorde van het arme kind Jezus. Fey was de dochter van een welvarende textielfabrikant uit Aken. Zij zag de gevolgen die de industriële revolutie had op de kinderarbeid, waarbij de meeste werknemers jonger waren dan twaalf jaar.

Foto: Peter Trompetter

Clara Fey zag het als haar roeping om deze kinderen te helpen, aanvankelijk in haar geboortestad Aken, maar mettertijd hebben de zusters wees- en arme kinderen opgevangen in maar liefst zestien wereldlanden.

Foto: Peter Trompetter