BRUNSSUM – Begin 2018 is Reconnect BV opgestart vanuit een oprechte intentie om mensen te helpen. Onze cliënten omvatten een brede doelgroep. Dit zijn veelal mensen die in de reguliere zorg een traject hebben afgerond, maar nog niet klaar zijn om het leven, zonder onafhankelijke steun, weer in volle omvang op te pakken.

Dat komt omdat de omgeving zich doorgaans niet kan inleven in de wereld van iemand die vanuit een traumatische situatie komt. De doelgroep bestaat daarnaast ook mensen die zich in een vicieuze cirkel of neerwaartse spiraal bevinden en behoefte hebben aan positieve ondersteuning.

Maar ook mensen die willen werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen bij ons terecht.
Ons bestaansrecht en onze idealen en ambities? Onze missie is mensen simpelweg gelukkig maken, omdat daar in de huidige markt behoefte aan is.

De vraag naar hulp bij depressies of burn-out klachten stijgt enorm, getuige de campagnes van de Rijksoverheid en de cijfers van het BBS, en ook de nazorg op het gebied van ziekte vraagt om verbetering. Op korte termijn haakt Reconnect BV in deze behoeften, maar onze lange termijnvisie is gericht op preventieve zorg, het creëren van bewustwording, en het verlagen van de drempel zodat de hulpvraag makkelijker wordt.

Reconnect BV is behalve een startende onderneming, ook een innoverende organisatie die nog in de steigers staat. Wij hopen onze dienstverlening te koppelen aan andere dienstverleners zodat de cliënt kan profiteren van een optimale zorgverlening. Naast het streven om de cliënt van de best mogelijke zorg te voorzien, is ons doel kruisbestuiving tussen ondernemers te bewerkstelligen zodat (kleine) ondernemers elkaar versterken. Daarom bouwt Reconnect BV een netwerk om zich heen van deskundigen in de meest uiteenlopende disciplines.

Om de start van Reconnect BV uitgebreid te lanceren en de zichtbaarheid van de hulpvraag van onze doelgroep te ondersteunen organiseren we op 15 en 16 juni 2018 een Feel Good festival;

“een weekend simpelweg gelukkig zijn”

op Kasteel Hoensbroek. Het doel van dit festival is enerzijds om de doelgroep bekend te maken met de organisatie, maar vooral om de eerste stap te zetten om de drempel te verlagen, zodat de cliënt in een ongedwongen sfeer kennis kan maken met de legio aan mogelijkheden die deelname hen biedt.

Meer info over Reconnect BV en het festival  “Een weekend simpelweg gelukkig zijn” vindt u op www.simpelweggelukkigzijn.nl