KERKRADE – Heeft uw buurt een Buurt WhatsApp groep? Meld deze groep dan bij de wijkcoördinator. Zo wordt inzichtelijk binnen welke straten en buurten al een Buurt WhatsApp groep actief is. Ook indien u van plan bent om een groep op te starten kunt u zich melden bij de wijkcoördinator.

Voor Noord kunt u de coördinator contacteren via wabp.kerkradenoord@gmail.com, voor West via wabp.kerkradewest@gmail.com en voor Oost via wabp.kerkradeoost@gmail.com.

Buurt WhatsApp Kerkrade
Buurt WhatsApp is een burgerinitiatief. Dit houdt in dat, de naam zegt het al, het initiatief en het slagen hiervan van burgers afhankelijk is. Buurt WhatsApp kan worden gezien als een moderne vorm van ‘buurtwacht’; het is een berichtensysteem op de smartphone dat werkt via de normale WhatsApp. Hierdoor zijn geen kosten per bericht verschuldigd, zoals bij een sms. Via de Buurt WhatsApp kan door de deelnemers onderling makkelijk en snel informatie uitgewisseld worden over zaken die in de wijk spelen op het gebied van onder andere veiligheid, leefbaarheid en zelfs sociale controle. Ook zijn er mogelijkheden om foto’s, filmpjes en geluidsopnames door te sturen. Belangrijk is dat de Buurt WhatsApp groep alleen gebruikt wordt waarvoor deze bedoeld is. Hoe meer mensen aangesloten bij een Buurt WhatsApp groep, hoe groter het gevoel van veiligheid in de buurt.

Coördinatoren
Iedere wijk binnen Kerkrade (Noord, Oost en West) beschikt over een enthousiaste en actieve vrijwillige buurtbewoner, die de rol van wijkcoördinator op zich neemt. Daarnaast zijn er ook vrijwillige buurtbewoners actief als buurt-coördinatoren (burgers die een WhatsApp groep beheren). De wijkcoördinator is het aanspreekpunt van de wijk en brengt de burgers/buurtcoördinator met elkaar in verbinding. Beheert u een Buurt WhatsApp groep en bent u nog niet aangesloten bij de wijkcoördinator meld u dan aan, zodat inzichtelijk wordt binnen welke straten en buurten al een Buurt WhatsApp groep actief is. De politie en gemeente zitten niet in de WhatsApp groepen, maar werken nauw samen met de coördinatoren. Het is van belang om verdachte situaties te melden bij de politie, want de politie komt alleen direct in actie wanneer een 112 melding gedaan wordt.

Inwoners van Kerkrade zijn de ogen en oren van de straat. Door gezamenlijk een oogje in het zeil te houden en verdachte situaties te melden blijft de veiligheid in de buurt gewaarborgd. Om het maken van een melding van een verdachte situatie te stimuleren lopen er in Kerkrade onder de noemer Veiligheid in de Buurt drie initiatieven: Burgernet, Buurt WhatsApp Kerkrade en Wijkpreventieteam Kerkrade. Deelname van burgers is voor de projecten van groot belang; zonder betrokken burgers hebben de projecten geen kans van slagen. Samen zorgen we er voor dat u zich veilig voelt in uw eigen buurt.

Meld uw Buurt Whatsapp groep.

Bron: Facebook Bewonersplatform Kerkrade-West