in

Brunssum Nu #24 Treebeekplein

Voor het Treebeekplein is in opdracht van de gemeente Brunssum een herinrichtingsplan opgesteld. Het Treebeekplein vormt het centrale groene hart van tuindorp Treebeek. Het plein heeft door de jaren heen verschillende inrichtingen gekend. Met het nieuwe plan wordt gekozen voor een nieuwe inrichting die past bij het historisch herstel van Treebeek. Tuindorpse karakteristieken zijn meegenomen in het ontwerp.
Daarnaast biedt de inrichting een oplossing voor de waterproblematiek in de wijk en zijn bouw- en sloopmaterialen uit de te slopen portieketagewoningen zoveel mogelijk hergebruikt. Het nieuwe ontwerp biedt veel mogelijkheden om buiten te bewegen.

Ter inzage
Het herinrichtingsplan ligt tot en met 6 maart 2019 ter inzage in de gemeentewinkel. Het concept-herinrichtingsplan is ook digitaal in te zien, via de gemeentelijke website, www.brunssum.nl.

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Super sneeuwmaan goed te zien in Zuid-Limburg

Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding verdacht persoon in Heerlen