in

10 Procent extra subsidie voor Brunssumse verenigingen

Brunssumse verenigingen krijgen in februari 2021 een extra subsidie uitbetaald. Met deze maatregel wil de gemeente de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor het lokale verenigingsleven verzachten. Het gaat om een eenmalige uitkering van 10 procent bovenop de reguliere waarderingssubsidie.

In 2020 is aan 96 verenigingen en stichtingen een gemeentelijke waarderingssubsidie verstrekt.

Bij een onderzoek door de gemeente heeft het merendeel van de gesubsidieerde verenigingen en stichtingen aangegeven dat ze benadeeld zijn door de coronacrisis, van ‘enigszins’ tot ‘ernstig’. Daarbij gaat het om misgelopen inkomsten door het niet doorgaan van activiteiten en misgelopen contributies door het niet kunnen werven van nieuwe leden of door ledenverlies vanwege het stilvallen van activiteiten.

Bestaansrecht

De gemeente Brunssum hecht veel waarde aan het maatschappelijk belang van verenigingen en wil verenigingen daarom, waar mogelijk, financieel ondersteunen zodat ze ook na de coronacrisis nog bestaansrecht hebben en kunnen blijven voortbestaan. Een extra uitkering van 10 procent bovenop de reguliere waarderingssubsidie van 2020 moet daaraan bijdragen.

De financiële dekking voor deze extra subsidie komt vanuit het corona-noodfonds, dat door de gemeenteraad van Brunssum in juni 2020 is ingesteld.

De extra subsidie zal nog in februari 2021 worden overgemaakt naar de betreffende verenigingen

Report

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terugblik bijeenkomsten aanpak wateroverlast Oirsbeek

De Jroësse ‘vier mondieg heem’ zietsong